Bostadsområden

I Boplats Växjö ingår de två kommunala bostadsbolagen Växjöbostäder och Vidingehem.

I listan och i kartan ser du aktuella bostadsområden inom Växjö tätort.

Lägenheter utanför Växjö tätort.