Våra områden

De kommunala bolagen förmedlar sina lägenheter till sökanden i den gemensamma kön.

Kartan visar var du finner de olika bostadsbolagens områden.Klicka till vänster på det område du vill ha mer detaljerad information om.

För att se lägenheterna i Växjö tätort, Klicka här!