Tillgänglighetsredogörelse

Växjö kommunföretag Växjö AB (VKAB) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur www.boplats.vaxjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, tillgänglighetsproblem vi känner till. Vi informerar också om hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vaxjo.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till boplats@vaxjo.se eller ringa 0470-73 47 00. Svarstiden på e-post är maximalt 3 arbetsdagar. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Skicka e-post till boplats@vaxjo.se eller ring 0470-73 47 00

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar av webbplatsen som är otillgängliga beskrivs. 

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll på webbplatsen som beskrivs har bristande tillgänglighet på ett eller annat sätt. 

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa delar av webbplatsen har inkonsekvent navigation. 
  • Vissa inhämtade system till webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna. 
  • Webbplatsen saknar en inbyggd lyssnarfunktion. 

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vissa element på webbplatsen har otillräcklig kontrast.  
  • Webbplatsen saknar en inbyggd lyssnarfunktion 

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Det finns tabeller som kan upplevas svåra att läsa av i mobil. 
  • Det finns moduler som är integrerade via widgets och kan vara svårare att hantera. 

Kontakta tillsynsmyndigheten 

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet. 

Lämna synpunkter på tillgängligheten hos Myndigheten för digital förvaltning 

Så här har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern testning, av www.boplats.vaxjo.se. Senaste granskningen gjordes den 10 oktober 2022. 

Webbplatsen lanserades 2012.