Bytestorget - ett smidigt sätt att annonsera

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Det är heller inget krav att den du byter med ska vara hyresgäst hos något av de kommunala bostadsbolagen i Växjö kommun. För att bytet ska godkännas måste dock beaktansvärda skäl finnas!

På Bytestorget kan du annonsera och se vilka lägenheter som finns tillgängliga för byte. Annonsera kan bara du göra som bor hos något av de kommunala bostadsbolagen i Växjö. För att annonsera måste du ha ett gällande hyresavtal som varat i minst 6 månader. För dig som söker bostad, men som inte bor hos oss finns ändå möjlighet att gå in och titta på de annonser som ligger ute. Precis som med andra annonsforum sköter du själv all kontakt med din bytespartner innan bytesansökan lämnas till oss.

Har du hittat någon att byta med?

Fyll i din ansökan för direktbyte och skicka den vidare till din hyresvärd. Observera att den ska fyllas i av både dig och den du ska byta bostad med. Er ansökan ska vara oss tillhanda minst en månad innan bytet ska genomföras. Varje ansökan prövas särskilt, vi har inga generella tillstånd.

Vid ett direktbyte sägs alltid det gamla hyreskontraktet upp och en lägenhetsbesiktning ska ske. Byten godkänns endast mellan nuvarande kontraktsinnehavare.

Avsikten med bytet ska varaatt bo permanent i den nya bostaden.

Observera att garage och parkeringsplatser med separata avtal inte ingår i ett direktbyte.

OBS! Vid direktbytet nollas även din aktuella kötid.

Policy för byte av bostad

För att vi ska godkänna bytet måste beaktansvärda skäl föreligga, sådana skäl kan vara förändringar i familje-, ekonomi- eller arbetssituation. Dessutom måste den nya hyresgästen godkännas, enligt vår uthyrningspolicy.

Det är hyresvärden som gör den slutgiltiga bedömningen om bytet kan genomföras.
Villkoren för att göra ettdirektbyte anges i Jordabalken 12 kap 35 §  

Endast studerande vid Linnéuniversitetet kan byta till sig en studentlägenhet i Växjö. Antagningsbesked måste bifogas ansökan.

Om det inte finns något godtagbart skäl till direktbytet kanbostadsbolaget neka det. Båda parterna måste vara godkända.

Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägasupp enligt hyreslagen § 42.