Bostadsområden

I Boplats Växjö ingår de två kommunala bostadsbolagen Växjöbostäder och Vidingehem.

I listan till vänster och i kartan nedanför ser du aktuella bostadsområden inom Växjö tätort.

Här ser du lägenheterna utanför Växjö tätort.