För dig som senior

För dig som är äldre finns det olika sorters boende att välja mellan. På den här sidan finns information om skillnaden mellan olika sorters boenden för dig som senior och vad som krävs för att söka.

Tillgänglig bostad

Många lägenheter byggs idag med ökad tillgängligt. Det innebär bland annat att det finns hiss och extra stort svängrum i badrummet. Trösklarna är låga och det finns inga hinder i lägenheten eller i utemiljön. Den här formen av bostad kan sökas av alla, oavsett ålder.

Seniorboende

Ett seniorboende är en lägenhet med god tillgänglighet och standard anpassad för dig som är äldre. I närheten till lägenheterna finns ofta en gemensamhetslokal. Lägenheterna ligger vanligtvis nära service, kollektivtrafik och vårdcentral. I en seniorlägenhet ingår ingen vård. Behöver du stöd och hjälp kan du ansöka om hemtjänst.

Seniorboende erbjuds i första hand personer som fyllt 70 år och i andra hand de som fyllt 55 år. Finns det ingen efterfrågan i dessa åldersklasser fortsätter vi att erbjuda neråt i åldrarna. Därför är det möjligt för alla att söka seniorboende.

Trygghetsboende

Ett trygghetsboende är en lägenhet med god tillgänglig och standard anpassad för dig som är äldre. Här finns det gemensamma utrymmen och en bovärd. Här ingår ingen vård, men behöver du stöd och hjälp kan du ansöka om hemtjänst. Trygghetsboende är för dig som är 65 år eller äldre.

Det kommunala bostadsbolaget Vidingehem erbjuder trygghetsboende i Ingelstad. Dessa lägenheter publiceras på Boplats när de finns tillgängliga. Det planeras även byggnation av trygghetsboende i Växjö stad

Särskilt boende (vårdboende)

När du inte längre kan bo kvar i din bostad på grund av stort vårdbehov, kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende. Du ansöker på Växjö kommuns webbplats eller kontaktar kommunen på telefon 0470-410 00.

Ställ dig i kö på Boplats Växjö

Det första steget är att ställa sig i bostadskö. Här ansöker du om tillgänglig bostad, seniorboende och trygghetsboende. Mer information om hur du ställer dig i bostadskön.

Hitta seniorbostäder

För att se lediga lägenheter anpassade för seniorer och göra en intresseanmälan klickar du på Sök lägenhet och väljer därefter Bostad i rutan Hyresobjekt och Senior Torget eller Senior Direkt i rutan Marknadsplats.