Så här fungerar Boplats Växjö - Familjeboende

Anmälan till Boplats Växjö

Du kan göra en kundanmälan till Boplats Växjö från det år du fyller 17 år.

Gå till startsidan och klicka sedan på länken Skapa konto som du hittar uppe till höger vid inloggningsrutan. Din kötid börjar räknas så fort Du gjort Din kundanmälan och gäller hos båda bostadsbolagen; Växjöbostäder AB och Vidingehem AB. För att aktivt kunna söka bostad måste du ha betalat avgiften för Boplats Växjö, f n 100 kr/år. Avgift i familjebostadskön betalas från det året du fyller 20 år.

Inom några dagar får Du dina inloggningsuppgifter till Boplats Växjö, som består av ett användar-ID och en personlig kod, via e-post. Med hjälp av Din inloggning kan Du logga in och söka bostad på egen hand.

För att bibehålla din plats i kön krävs förutom inbetald avgift även att du minst var (6) sjätte månad loggar in på Boplats Växjö.

Läs Boplats Växjö fullständiga användarvillkor här

KÖPOÄNG

Du får en (1) poäng för varje dag Du står i kö.

LEDIGA BOSTÄDER

Genom att besöka Boplats Växjö en gång i veckan ser du de lägenheter som finns tillgängliga hos respektive bostadsbolag. Här kan du söka på marknadsplatserna Torget och Direkt - dygnet runt.

ÖNSKEMÅL

Du har möjlighet att skapa en egen önskemålsprofil under Mina sidor och Mina Profiler där du anger dina önskemål. När en bostad, som stämmer med din profil, blir ledig får du tips via e-post. Har du ingen e-post räcker det om du loggar in en gång i veckan för att se om det har kommit något nytt. Du är även välkommen att kontakta våra Bobutiker.

MINA SIDOR

Under Mina sidor kan du se om det kommit några förslag som stämmer överens med din profil. Du kan även: 
- göra intresseanmälan på en bostad som passar dig. 
– se dina intresseanmälningar och eventuellt välja att ta bort dem 
- svara JA eller NEJ på de erbjudanden du får.

INTRESSEANMÄLAN

Du kan göra intresseanmälningar hos båda bostadsbolag samtidigt, dock alltid högst två per bolag (för nybyggnation och studentboende gäller andra regler, se nedan). Om Du vill anmäla Dig på ytterligare en lägenhet, måste Du ta bort en intresseanmälan. Observera att intresseanmälan kan Du göra först när Du har fyllt 18 år.

ERBJUDANDE

När svarstiden gått ut kontaktar bostadsbolaget den som har flest poäng på Marknadsplats Torget eller var först med intresseanmälan på Marknadsplats Direkt, läs mer om respektive Marknadsplats längre ner. När Du har fått en lägenhet via Marknadsplats Torget nollställs dina köpoäng. Får Du däremot en lägenhet via Marknadsplats Direkt behåller Du din kötid. Ett meddelande kommer att skickas till Dig som inte fått den lägenhet som Du har tackat JA till. Du är naturligtvis välkommen att söka igen.

VIKTIGT ATT LÄMNA BESKED

Boplats Växjö är ett smidigt och effektivt sätt att söka bostad – dygnet runt. 
Det är dessvärre många som anmäler intresse för bostäder som de egentligen inte är intresserade av att hyra. Det innebär att bostadsbolagens uthyrningsprocess tar längre tid än nödvändigt vilket försämrar servicen men framförallt möjligheten för dig och andra sökande att snabbt hitta en bostad. 


Därför kommer alla sökande som tackat nej till sammanlagt fem erbjudande under en 6 månaders period att automatiskt bli spärrad i 6 månader. Samma förfarande gäller vid uteblivet svar vid 3 tillfällen. Denna spärrperiod gäller inom varje enskild bostadsbolag: Växjöbostäder samt Vidingehem.

FÖR ATT SKRIVA HYRESAVTAL

– ska Du ha fyllt 18 år 
- får Du inte ha någon hyresskuld 
- krävs godtagbar borgen om Du har betalningsanmärkningar eller om det av andra skäl anses ekonomiskt motiverat
- måste Du ha skött Dina hyresinbetalningar och bostad utan anmärkning 
- krävs antagningsbesked till Universitetet och att Du bedriver aktiva studier (gäller endast studentbostad) 
- ska Du kunna betala din hyra med din inkomst. Som inkomst räknas anställning, pension, a-kassa, inkomst av kapital, studiemedel, sjukbidrag eller av myndighet beviljat ekonomiskt stöd.

Vi tar kreditupplysning på samtliga nya kunder. Det är hyresvärden som gör den slutgiltiga bedömningen om hyresavtal kan tecknas.

MARKNADSPLATS TORGET

Lediga bostäder presenteras i åtta dagar på Torget och fördelas efter köpoäng. Är Du intresserad av en lägenhet måste Du själv göra en intresseanmälan under denna period. De sex sökande med högst köpoäng får ett erbjudande via e-post eller brev. När Du har fått ett erbjudande har Du sju dagar på Dig att se bostaden och lämna besked.

MARKNADSPLATS DIREKT

Här finner Du bostäder som är lediga för snabb inflyttning. Du behöver inga köpoäng. Endast fem kan anmäla sitt intresse och då är lägenheten fullbokad. Dessa fem får ett erbjudande direkt och därefter har man fem dagar på sig att titta på lägenheten och lämna besked om man vill ha den. Om fler än en tackar JA, kommer den som först gjorde sin intresseanmälan att erbjudas bostaden.

SENIORBOENDE

I en seniorbostad är standarden anpassad för äldre. Det finns till exempel hiss, rymliga badrum och låga eller inga trösklar. Lägenheterna ligger nära service och vårdcentral. Det finns ingen personal i seniorbostäderna. Om man behöver hemtjänst eller annan hjälp ansöker man om detta hos Växjö kommuns biståndshandläggare.

Seniorboende erbjuds i första hand personer som har fyllt 70 år. Finns det ingen efterfrågan i den ålderskategorin fortsätter vi att erbjuda nedåt i åldrarna. Därför är det möjligt att söka seniorboende redan från det att man fyllt 55 år.

Lediga seniorbostäder hittar man under Marknadsplats Senior Torget och Senior Direkt. Man kan också via sökfiltreringen söka fram seniorboende via boendeform.

STUDENTBOENDE

Vi kan erbjuda bostäder för Växjö Universitets studenter. Bostäderna förmedlas via särskild studentkö. Vid anmälan till studentkö blir Du automatiskt anmäld till kön för familjelägenheter inom båda bolagen. Detta är en extra förmån för våra studenter som vill bo kvar i Växjö efter avslutade studier. Mer information finner Du under Studenter Till skillnad från familjeboendet kan du göra intresseanmälan på studentboendet redan när du fyllt 17 år. Behörig till studentbostad är den som är antagen och registrerad samt aktivt bedriver studier vid studieorten (Växjö) på Linneuniversitetet. Studier på distans eller över internet är att anse som studier utanför studieorten. För att anses aktivt bedriva studier ska studenten ta minst 15 högskolepoäng per termin. Boendetiden är maximerat till 6 år.

NYBYGGNATION

Nyproducerade lägenheter presenteras på Nybyggnation Torget och Nybyggnation Direkt. Här kan Du göra fem intresseanmälningar per bolag samtidigt. Annars är principen densamma: Du står inte längre kvar i bostadskön när Du får lägenhet via Nybyggnation Torget, däremot behåller Du Din kötid när Du får lägenhet via Nybyggnation Direkt.

PERSONLIG SERVICE

Vill du ställa dig i bostadskön eller har frågor som rör din köprofil finns kontaktcenter till hands via telefon, e-post eller besök. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.
Söker du bostad och har specifika frågor om en lägenhet vänder du dig direkt till det bostadsbolag som hyr ut lägenheten, Växjöbostäder eller Vidingehem.

SÄRSKILDA BEHOV

Vid förmedling av bostäderna kan särskild hänsyn komma att tas till sociala och medicinska behov eller vid nyetablering eller expansion av företag.

FÖRETAGSKUND

I syfte att underlätta nyrekrytering kan företag hyra lägenheter, som sedan under en begränsad tid hyrs ut i andra hand till den nyanställde. Du kan själv registrera Ditt företag i kön. Vill Du registrera fler än 1 köplats, kontaktar Du någon av våra Bobutiker.